Over WizeFloor

De WizeFloor is een geprezen en bekroonde interactieve vloer ontwikkeld voor het (speciaal) onderwijs, bibliotheken, de zorg en overige openbare- en culturele instellingen.

De WizeFloor stimuleert collectieve en gedifferentieerde leerstijlen en behoeften door spel en beweging.